Zamek Świecie

Zamek w Świeciu został wybudowany w XIV wieku na skalistym wzgórzu przez księcia świdnickiego Bernarda. Pierwotnie miał znaczenie obronne. Był wielokrotnie przebudowywany po kilku pożarach. Przez wiele lat należał do rodu Uechtritz, którzy opuścili go w 1760 roku i przenieśli się do wygodniejszego budynku mieszkalnego. Od tej pory zamek stopniowo podupadał. W okresie międzywojennym mieściła się tu gospoda i zajazd.

Obecnie zamek posiada prywatnych właścicieli, którzy z wielką determinacją od kilku lat pracują nad przywróceniem budowli dawnej świetności. Ma tu powstać gospoda i muzeum. Właściciele chętnie oprowadzają i opowiadają o zamku.